Cầu T6 - Kết nối KDC Vĩnh Phú I (Giai đoạn 2) với KDC Bình Chiểu (quận Thủ Đức)

1. Phạm vi dự án:

* Vị trí công trình nằm ở phía trái đường số 3 theo hướng từ đường số 20 đến đường số 2, tại Km 0+278.96, cầu bắc qua rạch U Bà Bống và dẫn vào Khu dân cư Bình Chiểu.

* Điểm đầu dự án nằm trên mép đường số 3, điểm cuối dự án cách điểm đầu 54m theo hướng thẳng góc với tim đường số 3. Chiều dài toàn tuyến thuộc dự án là 54m, trong đó phần cầu  dài 31.3m, rộng 11.5m, phần đường dẫn gồm đoạn đường dẫn kết nối với đường số 3 dài 6.54m và đoạn đường dẫn kết nối với khu dân cư Bình Chiểu dài 16.18m.

Hình 1: Phối cảnh cầu T6

2. Sơ đồ nhịp:

* Cầu gồm 3 nhịp với nhịp chính dài 17,5m và 2 nhịp biên dài 6,5m (Sơ đồ nhịp: 6,5m+17,5m+6,5m);

* Chiều dài cầu tính từ mép ngoài tường hậu của 2 mố cầu là 32,20m;

* Kết cấu nhịp chính là dầm bản rỗng bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài dầm 17,5m, chiều cao dầm 0,65m. Theo phương ngang gồm 09 dầm với khoảng cách tim – tim là 1m. Bản mặt cầu BTCT đổ tại chỗ có f’c = 30MPa;

* Kết cấu nhịp biên là dầm bản đặc bê tông cốt thép dự ứng lực, có chiều dài dầm là 6,5m, chiều cao dầm 0,4m. Theo phương ngang gồm 09 dầm với khoảng cách tim đến tim là 1m. Bản mặt cầu BTCT đổ tại chỗ có f’c = 30MPa. 

Hình 2: Mặt bằng cầu T6

3. Mặt cắt ngang công trình cầu T6:

        * Chi tiết mặt cắt ngang trên cầu đoạn không mở rộng cụ thể như sau:

-           Bề rộng phần xe chạy (2làn xe):                       2 x 4.0m                = 8.00m;

-           Bề rộng lề người đi (khác mức):                       2 x 1.5m                = 3.00m;

-             Lan can + gờ chắn:                                           2 x 0.25m              = 0.50m;

-           Tổng bề rộng:                                                                                  = 11.5m.

       * Chi tiết mặt cắt ngang trên cầu đoạn mở rộng cụ thể như sau:

-           Bề rộng phần xe chạy (2 làn xe):                      = 2 x 4.0m             = 8.00m;

-           Bề rộng lề người đi (khác mức):                       = 1.5m + 2.2m      = 3.70m;

-           Lan can + gờ chắn:                                            = 2 x 0.25m          = 0.50m;

-           Tổng bề rộng:                                                                                  = 12.2m.

Hình 3: Phối cảnh ngang cầu T6

Please upgrade IE 8+, Download here