Kết nối diện trong KDC Vĩnh Phú 1 - GĐ2

Vừa qua CĐT đã tiến hành kết nối đường dây điện vào KDC Vĩnh Phú 1 - Giai đoạn 2. Đường dây điện được kết nối là đường dây trung thế 22KV, công trình sẽ được đấu nối nhận điện tại trụ BTLT 29/2DT hiện hữu của nhánh rẽ KDC Vĩnh Phú 1 thuộc tuyến 477 Hạnh Phúc, trạm trung gian Thuận An. Khoảng cách từ công trình đến trạm trung gian là 5 km.
- Đường dây trên không 3P-1N được thiết kế theo tiêu chuẩn lưới điện 22kV (Căn cứ QĐ số 1727/QĐ-EVN SPC ngày 18/06/2015 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam v/v: “ban hành quy định tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không của EVN SPC”). Đường dây cáp ngầm 3P-1N được thiết kế theo tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối ngầm (Theo văn bản số 10526/EVN SPC - KT ngày 16/12/2016 của Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam v/v: “ban hành bộ tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối ngầm và tiêu chuẩn thiết kế đường dây trung áp trên không dạng compact”).
             + Tổng chiều dài đường dây trên không: 1.198m với chủng loại dây: 3xACX – 24kV 50mm2/As – 50mm2.
            + Tổng chiều dài đường dây cáp ngầm: 40m với chủng loại dây: Cu/XLPE/DSTA/PVC 24kV 3x50 mm2 / CV – 35mm2.

Một số hình ảnh kéo điện vào KDC Vĩnh Phú 1 - GĐ2:

 Please upgrade IE 8+, Download here